Algemene Voorwaarden

Artikel 1
De Amstelveense Lentemarathon wordt georganiseerd door SPINN SPORTS BV.  te Amstelveen.

Artikel 2
Het inschrijfgeld van de voorinschrijvingen, van zowel individuele deelnemers als estafetteteams, dient uiterlijk 16 maart 2024 in het bezit van de organisatie te zijn. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden door middel van IDEAL betaling geïncasseerd.
– er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 3
De estafetteteams van vier lopers maken gebruik van hetzelfde parcours van de marathon, waarbij de eerste en derde loper van elk team ongeveer 11 kilometer afleggen en de andere lopers ongeveer 10 km.

Artikel 4
De minimum leeftijd voor deelname aan de marathon is 18 jaar. Voor de halve marathon en de estafette is dat 16 jaar. Voor de Kids Run is het vanaf 6 jaar.

Artikel 5
Een deelnemer is herkenbaar aan zijn/haar loopkleding en het startnummer.
De deelnemers dient het startnummers op de borst te dragen, het startnummer mag niet gevouwen worden om een goede werking van de chip te garanderen.

Artikel 6
Elke deelnemer dient met een chip te lopen. Dit is een door de organisatie beschikbaar gestelde chip. Deze is door de organisatie verwerkt in het startnummer.

Artikel 7
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.

Artikel 8
De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn.

Artikel 9
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden.

Artikel 10
De bruto-tijd en netto-tijd (in hh.mm.ss) worden gemeten met behulp van een chip tijdregistratiesysteem. De netto-tijd, is de gelopen tijd, is de tijd tussen het overschrijden van de start-mat en het overschrijden van de finish-mat. De bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot, voor de betreffende afstand, en het overschrijden van de finish-mat. De uitslag, de volgorde 1,2,3 en de prijswinnaars in de categorieën, zijn op basis van de bruto-tijd.

Artikel 11
Het deelnemen aan de Amstelveense Lentemarathon, is op alle afstanden, voor eigen risico en verantwoording. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekte of ongevallen van deelnemers of begeleiders. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. eventuele calamiteiten.

Artikel 12
Het volgen van de loop met auto’s, motoren en (brom)fietsen is niet toegestaan.
Een uitzondering wordt gemaakt voor het op de fiets begeleiden van deelnemers aan de marathon. Het is toegestaan om vanaf het 5 kilometerpunt tot 1 kilometer voor de finish de loper op de fiets te begeleiden. Hierbij mogen geen andere deelnemers worden gehinderd.
Een begeleider begeleidt een deelnemer geheel voor eigen risico en verantwoording.

Artikel 13
Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijk gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, websites, social media en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor verdere activiteiten die zij in de toekomst kan gaan organiseren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan dient u dit voor 17 maart 2024 schriftelijk kenbaar te maken per mail aan: info@lentemarathon.nl

Artikel 14
Annuleren van inschrijving is niet mogelijk.
– tot 08 maart 2024 is het mogelijk uw startnummer over te dragen, wijzigen kunt u door middel van ontvangen mutatie link in uw ontvangstbevestiging.

Artikel 15
De organisatie heeft het recht deelnemers uit de loop te halen, wanneer dit naar haar mening noodzakelijk is voor de gezondheid van de deelnemer en/of een goed verloop van het programma. De helft van het parcours kan als ijkpunt dienen voor dit beleidsbesluit. Mocht een desbetreffende deelnemer weigeren vrijwillig uit de wedstrijd te stappen wordt het startnummer afgenomen en/of genoteerd en ontslaat de organisatie zichzelf van zorgplicht en is de deelnemer volledig zelf verantwoordelijk.

Artikel 16
De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders en/of overmacht zouden tot afgelasting kunnen leiden.

Artikel 17
Bij afgelasting door overmacht zal er geen nieuwe datum in het lopende jaar worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van de loop. Voor individuele deelnemers en bedrijfsteams vindt er geen restitutie plaats van inschrijfgelden

Artikel 18
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.